טל מן

05.11.2001
דוגמנית
טל מן
צילום : "יקי הלפרין"