בר רפאלי

12.11.2001
דוגמנית
בר רפאלי
צילום : "יקי הלפרין"