קרן שלימוביץ'

26.11.2001
נערת ישראל לשנת 2001
קרן שלימוביץ'
צילום : "ששון משה"