ג'יין סופר

17.12.2001
דוגמנית
ג'יין סופר
צילום : "יקי הלפרין"