חני מאיירס

24.12.2001
נערת היופעשרה לשנת 2001
חני מאיירס
צילום : "גיא פרסס"