נופית שבח

07.01.2002
דוגמנית
נופית שבח
צילום : "יקי הלפרין"