סו קולמן

01.10.1952
תיירת
סו קולמן
צילום : "חיים פין"