זוהר גבע

18.02.2002
דוגמנית
זוהר גבע
צילום : "יקי הלפרין"