קלאודיה שיפר

04.03.2002
דוגמנית על
קלאודיה שיפר
צילום : "רון קדמי"