סיגל שחמון

08.04.2002
דוגמנית
סיגל שחמון
צילום : "יקי הלפרין"