גלית גוטמן

22.04.2002
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "עדו לביא "