סיגל כהן

29.04.2002
דוגמנית
סיגל כהן
צילום : "יקי הלפרין"