אילנה ברקוביץ

06.05.2002
דוגמנית ושחקנית
אילנה ברקוביץ
צילום : "יקי הלפרין"