ליהי אלון

12.05.2002
דוגמנית
ליהי אלון
צילום : "יקי הלפרין"