דנה אשכנזי

10.06.2002
דוגמנית
דנה אשכנזי
צילום : "עדו לביא "