מלי לוי

17.06.2002
דוגמנית
מלי לוי
צילום : "יקי הלפרין"