אנה פיניאורה וארנה סינדה

15.10.1952
אנה פיניאורה וארנה סינדה
צילום : "אומות מאוחדות"