מור קציר

24.06.2002
דוגמנית
מור קציר
צילום : "עדו לביא "