לילה מלקוס

01.07.2002
זמרת
לילה מלקוס
צילום : "אייל נבו"