מיכל זוארץ

15.07.2002
אשת תקשורת ושחקנית
מיכל זוארץ
צילום : "יקי הלפרין"