שירלי בוגנים

22.07.2002
דוגמנית
שירלי בוגנים
צילום : "יקי הלפרין"