הלן פולג

29.07.2002
דוגמנית
הלן פולג
צילום : "עדו לביא "