מעיין קרת

05.08.2002
דוגמנית
מעיין קרת
צילום : "יקי הלפרין"