דוגמנית בירקון

22.10.1952
דוגמנית
דוגמנית בירקון
צילום : "חיים פין"