דנה פליקר

09.09.2002
דוגמנית
דנה פליקר
צילום : "יקי הלפרין"