אילנה אביטל

17.09.2002
זמרת
אילנה אביטל
צילום : "יקי הלפרין"