גווינת' פאלטרו

23.09.2002
שחקנית
גווינת' פאלטרו
צילום : "לא ידוע"