איזבל אדלר

14.10.2002
דוגמנית
איזבל אדלר
צילום : "עדו לביא "