שלי חזן

28.10.2002
דוגמנית
שלי חזן
צילום : "יקי הלפרין"