אורלי זילברשץ

04.11.2002
שחקנית
אורלי זילברשץ
צילום : "יקי הלפרין"