איור של מעפילה נושאת תינוק בידיה

27.08.1947
דמות השבוע: אחותי המעפילה. הזוכה בתחרות הצילומים: אורינא קויפמן
איור של מעפילה נושאת תינוק בידיה
צילום : "לא ידוע"