סאלי גילמור

29.10.1952
סאלי גילמור
צילום : "אריאלי"