נטלי ניב

02.12.2002
דוגמנית
נטלי ניב
צילום : "יקי הלפרין"