ג'ני צ'רווני

09.12.2002
דגמנית
ג'ני צ'רווני
צילום : "יקי הלפרין"