אפרת רייטן

30.12.2002
אשת תקשורת
אפרת רייטן
צילום : "עדו לביא "