קרין זפרני

27.01.2003
דוגמנית
קרין זפרני
צילום : "יקי הלפרין"