גלית ליפר

02.02.2003
דוגמנית
גלית ליפר
צילום : "יקי הלפרין"