יעל גולדמן

10.02.2003
הדוגמנית בריאיון אישי: "נגעלתי מהעולם של מסיבות הסמים בחו"ל"
יעל גולדמן
צילום : "יקי הלפרין"