שרון דוראני

17.02.2003
שחקנית
שרון דוראני
צילום : "יקי הלפרין"