קרלי סרבש

12.11.1952
נבלאית ומורה לנבל
קרלי סרבש
צילום : "חיים פין"