ימית הר נוי ואילנית לוי

31.03.2003
שתי מלכות היופי לשעבר בשער משותף
ימית הר נוי ואילנית לוי
צילום : "יקי הלפרין"