סיוון קליין

07.04.2003
מלכת היופי לשנת 2003
סיוון קליין
צילום : "ששון משה"