בר רפאלי

13.04.2003
דוגמנית
בר רפאלי
צילום : "יקי הלפרין"