סתווית בודין

20.04.2003
מלכת החן לשנת 2003
סתווית בודין
צילום : "עדו לביא"