מירי בוהדנה

04.05.2003
דוגמנית ושחקנית
מירי בוהדנה
צילום : "יקי הלפרין"