יאנה גור

02.06.2003
דוגמנית
יאנה גור
צילום : "יקי הלפרין"