יעל גלבוע

19.11.1952
בתו של קונסול ישראל בצרפת בחופשה בישראל
יעל גלבוע
צילום : "לא ידוע"