אפרת בוימולד

16.06.2003
שחקנית
אפרת בוימולד
צילום : "יקי הלפרין"