ריבי טל

23.06.2003
דוגמנית
ריבי טל
צילום : "יקי הלפרין"