סינדי קרופורד

30.06.2003
דוגמנית
סינדי קרופורד
צילום : "david sims"